Klachtenbehandeling

U mag er vanuit gaan dat uw Fysiotherapeut er alles aan doet om uw behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of over hoe de Fysiotherapeut met u omgaat, dan adviseren wij u dit bespreekbaar te maken met de betreffende therapeut. Wij streven ernaar om de klacht helder te krijgen en om tot een goede oplossing te komen. Dit is zowel van belang voor u, als voor de praktijk en ook voor andere patiënten.

KNGF Klachtenregeling.
Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. Mocht een gesprek niet het gewenste resultaat geven kunt u hier een klacht indienen. Op defysiotherapeut.com vindt u hoe dit in zijn werk gaat.