Samenwerking

teamwork 350x230Een goede samenwerking draagt bij aan het leveren van de best mogelijke zorg naar u. Dit is dus iets waar wij veel waarde aan hechten!

Binnen het gezondheidscentrum zijn meerdere disciplines gevestigd, allemaal onder één dak. De korte lijnen en open toegankelijkheid zorgen voor een nauwgezette samenwerking met als uiteindelijk doel, zorg op maat voor u.

Fysiotherapeut Huub Bus, Fysiotherapie Bus

Manueel Therapeut Dennis Groeneveld, De Watergeest Manuele therapie

Huisartsen, Gezondheidscentrum de Kempenaar

Acupuncturist Rob Redeker, Acusense Acupunctuurpraktijk